Tin tức

An toàn là giá trị nền tảng. 

Nhận thức rõ điều đó, SOL E&C đặt ưu tiên hàng đầu cho sứ mệnh đảm bảo an toàn, sức khỏe của toàn thể người lao động và các bên liên quan trong suốt quá trình hoạt động của Công ty.

Việc đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao kiến thức an toàn cho đội ngũ chuyên viên an toàn, kỹ sư giám sát và công nhân trên công trường luôn được chú trọng đầu tư và thực thi nghiêm túc.

Xem thêm
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ GIẢI PHÁP SOL