Tin tức
Vị trí Giám sát cơ điện
Thu nhập > 18 tháng lương/năm
Học vấn Ngành Điện – Điện tử, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử, Cơ khí và các ngành liên quan khác thuộc các trường ĐH uy tín
Thời hạn 28/02/2021
Xem thêm
Tin tức
Xem thêm
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ GIẢI PHÁP SOL